Kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku
19/04/2012
Ngày 19 - 4 -1946 chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Bức thư mang ý nghĩa và nội dung sâu sắc về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, cùng chung một nhà của tất cả các dân tộc Việt Nam:“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau.
Bức thư tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa nội dung rộng lớn sâu sắc về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người : về tấm lòng của Đảng, của Bác, của chính phủ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam, thực tiễn lịch sử chứng minh đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng đã thấm nhuần lời dạy trong thư Bác Hồ, đoàn kết một lòng quyết tâm theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng dù gian khổ hy sinh, dù đói cơm lạt muối vẫn không nao núng, sờn lòng cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất tổ quốc, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng cả về kinh tế- văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng , nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, do đó bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” thì những lời dạy trong thư Bác Hồ gửi cho đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku càng có ý nghĩa thực tiễn đối với tình hình hiện nay ở Tây Nguyên, khẳng định quyết tâm của đồng bào các dân tộc Tây động và các thế lực thù 
địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” thì những lời dạy trong thư Bác Hồ gửi cho đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku càng có ý nghĩa thực tiễn đối với tình hình hiện nay ở Tây Nguyên, khẳng định quyết tâm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đoàn kết một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, thực hiện bằng được mong muốn của Bác Hồ và mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta là xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để ghi lại dấu ấn của sự kiện trọng đại ấy, tại chính nơi diễn ra Đại hội (khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai hiện nay), năm 2006, nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam, Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức kỷ niệm 60 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đồng thời đã lập bia thư tạc nội dung thư Bác. Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN Phạm Thế Duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Phạm Quang Nghị đã cắt băng khánh thành bia thư trước sự chứng kiến của đại diện đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và các địa phương bạn trên cả nước. 
Toàn bộ nội dung bức thư được thể hiện kiểu chữ hộp, chất liệu đồng, gắn trên phiến đá Thanh Hóa nguyên khối, nặng hơn 60 tấn, phía trên nội dung thư tạc chân dung Bác Hồ trên biểu tượng đài sen. Di tích sẽ cung cấp cho du khách và các nhà nghiên cứu những hiểu biết về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác, bổ sung vào kho tàng Việt Nam những trang tư liệu quý giá.  Sau 66 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Nội dung thư khắc trên di tích bia đá càng khẳng định hơn giá trị lời kêu gọi về tinh thần đoàn kết của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hiện nay di tích đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Gia Lai lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia với tên gọi: “Địa điểm đón  thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946”.
Khoa Thi (Bảo tàng tỉnh) 
Toàn văn bức thư: 
THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM TẠI PƠ- LÂY- CU
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1946
Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số!
Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà thật là vui vẻ. Tiếc vì đường xá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. 
Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. 
Trước kia chúng ta đều xa cách nhau, một là thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi dục để chia rẽ chúng ta. 
Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có “NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ”để chăm sóc cho tất cả đồng bào. 
Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta, vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. 
Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta. 
Xin chúc Đại hội thành công. 
Lời chào thân ái
HỒ CHÍ MINH


Preview
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc- Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  059.3824399 – 0934772601 -  Fax:  059.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com 
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.